1/4-20 4FL H3 S/O HSS BTTM STRAIGHT FL TAP-OSG
1/4-20 4FL H3 S/O HSSBTTM STRAIGHT FL TAP-OSG

1/4-20 4FL H3 S/O HSS BTTM STRAIGHT FL TAP-OSG

Item #: 03-001-213
weight: 0.25 lbs
Country of Origin: JAPAN
1/4-20 4FL H3 S/O HSS BTTM STRAIGHT FL TAP-OSG
Product Specifications
weight 0.25 lbs
Country of Origin JAPAN